سامانه مدرسه هوشمند پویان

 جستجو
 حدیث روز
هيچ چيز همچون همّت، آدمى را بلندمرتبه نمی‌گرداند.(امام علی(ع))
 آزمون و تکالیف
 راه خوشبختی


 متولدین امروز
   سرگرمی   آمار بازدید ها
  امروز: 165
  دیروز: 1269
  ماه جاری: 37666
  ماه گذشته: 33917
  بیشترین بازدید 1392/11/17 : 4532
  کل بازدید ها: 619943
  افراد آنلاین: 3
   اوقات شرعی
  اوقات شرعی

  نمونه سوالات جغرافيا چهارم دبستان

  الف: پاسخ درست را با علامت × مشخص كنيد.3نمره
  1ـ خورشيد از كدام طرف غروب مي كند ؟

  شمال
  مغرب
  مشرق
  جنوب

  2ـ به كمك چه دانشي مي توانيم محيط زندگي خود و ديگران را بشناسيم؟

  جغرافيا
  تاريخ
  ديني
  مدني

  3ـ در گوشه اي از نقشه معني رنگ ها و علامت هاي نقشه را مي نويسند ، به آن چه مي گويند؟

  جهت هاي نقشه
  ناهمواري هاي نقشه
  راهنماي نقشه
  حاشيه ي نقشه

  4ـ رنگ آبي در نقشه نشانه ي چيست؟

  كوه
  آب ها
  جنگل
  صحرا

  5ـ به كوه هايي مانند زنجير به هم متصل شده اند. چه مي گويند ؟

  ناهمواري
  كوهپايه
  رشته كوه
  قله

  6ـ رشته كوه شمال ايران كدام است ؟

  زاگرس
  الـــبرز
  دماوند
  تفتان

  ب: جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد. 2نمره

  1ـ شكلي كه زمين يا قسمتي از آن را نشان مي دهد .........................................................است.
  2ـ به پستي و بلندي هاي زمين ......................................... مي گويند.
  3ـ به زمين هاي صاف و هموار..............................................مي گويند.
  4ـ وقتي از به هم پيوستن جويبار ها ................................ تشكيل مي شود.

  د: صحيح يا غلط بودن عبارات زيررا باعلامت × مشخص كنيد. 2نمره
  1ـ وقتي از آسمان به زمين نگاه مي كنيم ، خانه ها كوچك ديده مي شوند .

  صحيح
  غلط

  2ـ خاك دشت كوير براي كشاورزي مناسب است.

  صحيح
  غلط

  3ـ كوهپايه ،بالاترين نقطه ي كوه است.

  صحيح
  غلط

  4ـ « دماوند » بلندترين قله ي ،رشته كوه زاگرس است .

  صحيح
  غلط

  ه: به سؤالات زير پاسخ دهيد.
  1ـ چهار مورد از وسايل آموزش و يادگيري جغرافيا را نام ببريد ؟1نمره

  2ـ مركز استان هاي داده شده را بنويسيد؟2 نمره

  • سنندج ( ................................... )
  • گلستان ( ................................... )
  • كرمان ( ................................... )
  • خوزستان ( ................................... )

  3ـ ازقطب نما چه استفاده اي مي كنيم؟1نمره
  4ـ دو كوه داخلي ايران را نام ببريد؟1نمره
  5 ـ رنگ « قهوه اي پررنگ » در نقشه نشانه ي چيست؟1 نمره
  6 ـ از جلگه هاي شمال ايران فقط دو جلگه را نام ببريد ؟ 1نمره


  ي: مفاهيم زير راتعريف كنيد.2نمره
  آبرفت
  كوهپايه

  درس علوم

  1 . کوچکترين واحد ساختماني بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟

  الف) استخوان
  ب) سلول
  ج) رگ
  د ) پوست

  2 . ميکروسکوپ چيز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان مي دهد.؟

  الف) 10برابر
  ب) 100برابر
  ج) هزار برابر
  د) 20برابر

  3. خاکي در آن گياه کاشته مي شود بايد چگونه باشد؟

  الف) خشک باشد
  ب)سفت باشد
  ج) مرطوب ونمناک باشد
  د)موارد الف وب صحيح است

  4. بهترين موقع براي سم پاشي آفت ها چه موقع مي باشد؟

  الف ) حشره ي بالغ
  ب) حشره در تخم
  ج) حشره در پيله
  د) نوزاد حشره

  5 . کدام جانور انگل است؟

  الف)کرم خاکي
  ب) ملخ
  ج) کرم آسکاريس
  د) هيچ کدام

  6 . هواي اطراف ما کدام حالت را دارد؟

  الف) جامد
  ب) مايع
  ج) گاز
  د)محلول

  7 . در کدام يک از مکان هاي زير از آيينه ي بر آمده استفاده مي کنند؟

  الف) خياطي
  ب) سرپيچ جاده ها
  ج) آزمايشگاه
  د)در ساختن کوره ي آفتابي

  8 . رشد وتقسيم سلول تا پايان عمر ادامه دارد

  صحيح
  غلط

  9 . گردو خرما وزعفران جزء ادويه ها هستند.

  صحيح
  غلط

  10 . در محلول ها ماده ي حل شونده خود به خود از حلال جدا مي شود.

  صحيح
  غلط

  11 . اگر آب دريا را از صافي رد کنيم آب آشاميدني به دست نمي آيد.

  صحيح
  غلط

  12 . جا هاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد.

  *سبزي رنگ برگ ها به سبب وجود ماده اي به نام ................................. است.
  *براي جدا کردن مخلوط آب و شن از ......................................استفاده مي کنيم.
  *هر قدر زاويه ي بين دو آيينه راکوچک تر کنيم تعداد تصويرها ................. مي شوند.

  13 . اصلاحات زير را تعريف کنيد.

  الف )آوند:......
  ب) انگل:..............
  ج) باز تابش نور:.....

  14 . وظيفه ي سلول روده وسلول استخوان را بنويسيد.

  15 . دو تفاوت موجود زنده وموجود غير زنده را بنويسيد.

  16 . در پاييز برگ درختان زرد مي شود چه ماده اي در برگ آسيب ديده است؟

  17 . دو فايده ي شخم زدن را بنويسيد.

  18 . کدام يک از کرم ها براي کشاورزي مفيداست؟ چرا؟

  19 . کار کشاورزي يعني....

  20 . دو راه مبارزه با آفت را بنويسيد

  21 . براي جلوگيري از انتشار کرم کدو چه بايد کرد؟(دو مورد)

  22 . دور جانوراني که مهره دار است خط بکشيد .
  گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه

  23 . چه چيز هاي در بازتابش نور موثر هستند؟

  24 . دو فايده ي کوره ي آفتابي را بنويسيد.

  درس تاريخ

  1. مهم ترين مشكل انسان نخستين فراهم كردن غذا بود.

  صحيح
  غلط

  2 . باچيره شدن يك فرمانروا بر چند شهر وروستا كشور به وجود آمد.

  صحيح
  غلط

  3 . نمرود دستور داد حضرت موسي را در آتش بيندازند.

  صحيح
  غلط

  4 . كورش كه رهبر پارس ها بود ماد ها را شكست داد.

  صحيح
  غلط

  5 . جنس اولين ابزار انسان نخستين از چه بود؟

  الف) سنگ
  ب)آهن
  ج)چوب
  چرم

  6 . انسان ها با ياد گرفتن چه فني توانستند در يك جا ساكن شوند.

  الف) دامپروري
  ب) خانه سازي
  ج) كشاورزي
  د)ساختن ابزار

  7 . اولين شهر در ايران در كنار كدام يك از رود هاي زير به وجود آمد؟

  الف) دجله
  ب) فرات
  ج)كارون
  د) نيل

  8 . خداوند به كدام يك از پيامبران ماموريت داد خانه ي كعبه را از نو بسازد؟

  الف) حضرت ابراهيم
  ب) حضرت موسي
  ج) حضرت نوح
  د)حضرت عيسي

  9 . ماد ها در دامنه ي كوه الوند كدام شهر را ساختند؟

  الف) ايلام
  ب)شوش
  ج) بابل
  د)هگمتانه

  10 . در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

  *خداوند در مقايسه با حيوانات به انسان يكي دست هاي توانا داده ديگري نيروي .............................داده.
  *انسان هاي نخستين اولين حيواني كه اهلي كردند ................................بود.
  *رسيدگي به كار ماليات ها و حساب كردن آن ها باعث اختراع .........................شد.
  *گروهي از مردم ستم ديده دعوت حضرت.............................. را پذيرفتند.

  11 . ما چگونه به زندگي انسان هاي غار نشين وابزار و وسايل آن ها پي مي بريم؟

  12 . نخستين شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

  13 . كشاورزي چه تغييري در زندگي انسان ها به وجود آورد؟

  14 . چرا ماد ها نتوانستند جلوي حمله ي آشوري ها را بگيرند؟

  15 . از چه زماني سرزمين ما ايران ناميده شد؟

  چهارم دبستان پسرانه ی شاهد مريوان درس مدني

  1 . خانواده هاي كه بيش از دو فرزند دارند پر جمعيت هستند. .

  صحيح
  غلط

  2 . اگر در منزل هر چيزي را سر جاي خود قرار دهيم نشانه ي نظم است.

  صحيح
  غلط

  3 . مدرسه اولين خانه ي ماست. .

  صحيح
  غلط

  4 . كدام يك از كار ها را غير از روز جمعه نمي توانيم در روز هاي ديگر انجام دهيم.

  الف)ديدن اقوام
  ب) گردش
  ج) نماز جمعه
  د) نظافت

  5 . چه كسي با همكاري كاركنان مدرسه برنامه ي كار مدرسه را تنظيم مي كند.

  الف) ناظم
  ب) دفتر دار
  ج) معلّم
  د) مدير

  6 . مردم در مسجد براي حل مشكلات محلّه ي خود چه مي كنند؟

  الف) نماز مي خوانند
  ب) دعا مي كنند
  ) مشورت مي كنند
  د) هيچ كدام

  7 . در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

  *خانواده با ..............................زن ومرد به وجود مي آيد.
  *مدرسه محل تعليم و................................است.

  8 . چرا دين اسلام به خانواده اهمّيت زيادي داده است؟

  9 . وظيفه ي معلّم در مدرسه چيست؟

  10 . نماز جماعت درمسجد چگونه بر گزار مي شود؟